Fizykon.org - strona główna   | O witrynie |O autorze witryny | kontakt z autorem |

O autorze michal4.jpg (10841 bytes)

Liryka:
Dokąd, dlaczego?
Po co? Z kim?
Jak?
Przestać zadawać tyle głupich pytań...

Złote Myśli

Informatyka - porady dla użytkowników windows.
Oraz (w przyszłości Linuxa).

Galeria zdjęć cyfrowych
OrlaPerc_small.JPG (3715 bytes)

Humor
Limeryki
śmiesznostki

Opowiadania i krótkie formy

 

Muzyka
 

Filozofia i różne uwagi do tego co się dzieje na świecie.

Fizykon - podręcznik elektroniczny z fizyki

Programy freeware

  Jak kupować sprzęt audio?  O słuchaniu muzyki
 Komentarze polityczno - różne

Szczegółowy spis treści tej witryny:

Autorem wszystkich niżej zamieszczonych niżej treści jest Michał Dyszyński

Fizykon - podręcznik elektroniczny jest

Korepetycje:
Kiedy je brać i na co uważać? - artykuł polemiczny.

 

Opowiadania i małe formy literackie:

"Koniec Wojny" - krótka wizjonerska impresja dotycząca współczesnej technologii.
Humoreski - Konie i Paranoja patentowana
Czarownik - opowiadanie fantazy.
Szkarłatna pantera - inne opowiadanie fantazy
Kod INWERSJI - opowiadanie z niedalekiej przyszłości o grach sieciowych.
Zik - opowiadania fantastyczne (na razie nieskończone), którego kanwą jest teoria względności Einsteina.
"Na skróty" - taki mini horrorek...

Muzyka grana na gitarze a czasami z dodatkiem wokalu:

AAA kotki  dwa  (gitara solo)
Wspomnienie z drugiego świata (duet gitar)
Fantazja dla samotnych (gitara solo)
Fantazja na deszczowe wieczory (duet gitar)
Pamietasz_byla_jesien.mp3 (gitara solo)
Fantazji w stylu flamencowym. (gitara solo)
Melodyjka na gitarę (gitara solo)
Melodyjka na 2 gitary (duet gitar)
Miłość ci wszystko wybaczy  (gitara solo)
Ore ore szabadabada_amore.mp3 (gitara solo)
Pastelowa melodia (duet gitar)
Pejzaż zimowy (duet gitar)
Romance (gitara solo)
Ta ostatnia niedziela (gitara solo)
Utwory z wokalem:
Krążą liście miedziane i złote
Chcę być Twoim kotem 
Płomienie
Turystyczna_piosenka_dla_kota 
sounds/Michal_Dyszynski_Szabadabada_amore
sounds/Michal_Dyszynski_marsz_zalobny

 Strojenie gitary - mały pomocnik dla gitarzystów

Liryka

Liryka 1, Liryka fizyka, Muzyka z wokalem

  Przemyślenia filozoficzne

eseje na różne tematy
trochę moich filozofujących wierszy
eseje - stare
opowiastki filozofujące
takie sobie rozważania filozoficzne o miłości i sprawiedliwości

 

 

Fotografia cyfrowa:

Galeria zdjęć cyfrowych
opis i dane techniczne aparatu cyfrowego Fuji FinePix 2600Z
Poradnik fotografii cyfrowej

Artykuły szkoleniowe i różne:

o wykorzystaniu systemu Windows
o słuchaniu muzyki


Programy Freeware

Program Stoper | Program PoliczLinie | Program Logi.exe

Dział Biznes i oferta Fizykon.org

Artykuły o biznesieOferta usług dla firmPropozycje współpracy | Reklama u Fizykon.orga  

"Dziwny jest ten świat" - czyli mój autorskie komentarze polityczne.

Na różne tematy - o gospodarce, polityce i co się tam jeszcze mi skojarzy.

Poniżej zamieszczam mapę witryny wygenerowaną przez program

Fizykon.org - wzory fizyczne i matematyczne, teoria, rozwiązania zadań, problemów i inne

Podstawy fizyki spis treści
Fizykon - wektory, skalary
Wektory - szkolna definicja.
Wektory - ujęcie graficzne i ujęcie analityczne
Równość wektorów
Równość wektorów
Wartość wektora
Wektor zerowy
Wektor jednostkowy
Różnice między skalarami, a wektorami
Rozkład wektora na kierunki składowe - rzutowanie
Działania na wektorach
Mnożenie skalarne wektorów
Dodawanie algebraiczne wektorów
Przykłady działań na wektorach
Graficzne odejmowanie wektorów
Wektory jednowymiarowe i umowa znaku osi
Fizykon  - przypisy
Przykłady działań na wektorach
Tensor - rozszerzenie pojęcia wektora
Dodawanie graficzne wektorów
Układ odniesienia
Zasady dynamiki Newtona - wstęp
Oddziaływanie
Definicja siły
Siła definicja - różniczkowo
Jednostka siły
Dlaczego siła jest tak ważną wielkością
Częste błędy związane ze zrozumieniem pojęcia siły
Informacje wstępne na temat zasad dynamiki Newtona
II zasada dynamiki - opis
Przykład 1 zastosowania II zasady dynamiki Newtona
Przykład 2 zastosowania II zasady dynamiki Newtona
Przykład 3 zastosowania II zasady dynamiki Newtona
Przykład zastosowania trzeciej zasady dynamiki Newtona
Przykład zastosowania trzeciej zasady dynamiki Newtona
Siły działające wzdłuż jednej prostej i zgodnie skierowane
Siły działające wzdłuż jednej prostej i przeciwnie skierowane
Wektory skierowane pod kątem
Podstawowe wzory trygonometrii
Wektory sił prostopadłe.
Dygresja - czyli głębsza analiza spójności praw dynamiki
Fizykon - pierwsza zasada dynamiki Newtona
Fizykon - biografie fizyków
Teoria względności - zasada względności
Długość
Sekunda
Dokładność pomiarów czasu
Jednostki czasu
Okres
Częstotliwość
Przestrzeń
Zdarzenie
Ilość
Mol
Pomiary odległości
Czas - wstęp
Położenie punktu materialnego
Położenie punktu materialnego
Wektor wodzący
Wektor przesunięcia
Związek pomiędzy wektorami położenia, a wektorem przesunięcia
Tor
Masa - podstawowe informacje
Objętość
Jednostka gęstości w układzie SI
Wzór na gęstość
Gęstość - przykłady
Gęstość - przykłady rachunkowe
Gęstość
Gęstość
Ciężar ciała
Ciężar właściwy
Uwagi na temat ciężaru i masy ciała
Uwzględnienie wpływu ruchu wirowego Ziemi na wartość ciężaru ciała
Masa, a ciężar ciała
Punkt materialny - wstęp
O zaokrąglaniu liczb we wzorach.
Fizykon - błędy pomiarowe
Normalna do powierzchni
Międzynarodowy system jednostek (System SI - Systeme International d'Unites)
Jednostki podstawowe układu SI
Jednostki pochodne układu SI
Międzynarodowy system jednostek (System SI - Systeme International d'Unites)
Jednostki pozaukładowe
Przedrostki jednostek
Inne jednostki i układy jednostek
Angielskie nazwy jednostek fizycznych
Najważniejsze stałe fizyczne
Ciśnienie
siła
Środek masy
Maszyny proste - wstęp
Fizykon - materiały dodatkowe - spis treści
Wzory z kinematyki
Wzory z kinematyki
Wzory - elektryczność
wzory - pole magnetyczne
Wzory - drgania i fale
Wzory - termodynamika
Wzory - grawitacja
Fizykon - matematyka - wzory skróconego mnożenia
Wzory - teoria względności
Wzór na prędkość - skalarnie
Wzór na prędkość - wektorowo
Prędkość chwilowa
Ruch jednostajny
Wektor przyspieszenia
Przyspieszenie chwilowe
Droga w ruchu jednostajnie zmiennym
Droga w ruchu jednostajnym
Fizykon - matematyka - wzory - pola i obwody figur płaskich
Fizykon - matematyka - wzory - pola i obsody figur płaskich
Fizykon - matematyka - wzory - pola i obsody figur płaskich
Trójmian kwadratowy
Fizykon - matematyka - wzory - logarytmy
Fizykon - matematyka - wzory - przybliżenia wzorów
Wzory - kombinatoryka
Symbol Newtona
Fizykon - matematyka - wzory - ciągi i szeregi
Fizykon - matematyka - wzory - ważne funkcje
Wzory trygonometryczne
Trygonometria definicje
Wzory trygonometryczne
Wartości i znaki funkcji trygonometrycznych
Parzystość funkcji trygonometrycznych
Wzory redukcyjne
Sumy i różnice kątów
Podwojone i potrojone kąty
Funkcje połowy kąta
Zmiana sum i różnic funkcji trygonometrycznych na iloczyny
Macierz obrotu w lewo
Rozwiązywanie trójkątów
Dźwignia dwustronna
Ramiona i przekładnia dźwigni dwustronnej
Przykład zastosowania dźwigni dwustronnej
Dźwignia jednostronna
Ramiona i przekładnia dźwigni jednostronnej
Dźwignia jednostronna - przykład
Kołowrót
Przekładnia kołowrotu
Klin
Równia - wstęp
Zysk na sile – ale jakim kosztem.
Kinematyka
Prędkość
Jednostki prędkości
Przykładowe szybkości
Prędkość względna - wstęp
Ważne pojęcia związane z ruchem i prędkością
Przyspieszenie
Podział ruchów ze względu na ich przyspieszenie
Wzór na prędkość końcową w ruchu jednostajnie zmiennym
Znaki prędkości i przyspieszenia w ruchu przyspieszonym i opóźnionym
Przyspieszenie - dodatki
Ruch jednostajnie zmienny
Przyspieszenie ziemskie
Spadanie ciał
Wzory na spadek swobodny
Rzut pionowy
Rzut poziomy
Rzut ukośny
Tarcie w płynach
Ruch jednostajnie zmienny
Ruch po okręgu - wstęp
Układ biegunowy
Kat w radianach
Prędkość kątowa
Związek między prędkością liniową, a katową
Ruch jednostajny po okręgu
Okres i częstotliwość w ruchu po okręgu
Przyspieszenie dośrodkowe
Droga w ruchu jednostajnym po okręgu
Siła dośrodkowa
Siła odśrodkowa
Przeliczenie radianów na stopnie (i na odwrót)
Przybliżone wartości funkcji trygonometrycznych
Przyspieszenie w ruchu krzywoliniowym
Rzuty - wstęp
Ruch dwuwymiarowy
Fizykon - spis treści
Prędkość - czytanki
Fizykon - czytanki - przyspieszenie
Fizykon - dynamika
Pęd, zasada zachowania pędu
Pęd - definicja i wzór na pęd
Pęd - zasada zachowania pędu
Fizykon - dywagacje fizyczne
Pęd - przykład zastosowania zasady zachowania pędu
Pęd - popęd siły, związek między siłą, a pędem
Pęd - zastosowania
Pęd - przykładowy problem - zderzenie niesprężyste
Siła - wstęp
Siła wypadkowa
I zasada dynamiki
Układy inercjalne
Druga zasada dynamiki Newtona
Trzecia zasada dynamiki Newtona
Siła bezwładności
Tarcie - wstęp
Tarcie posuwiste
Tarcie posuwiste - przykład liczbowy
Tarcie toczne
Tarcie a energia
Podsumowanie informacji o tarciu
Sprężystość - wprowadzenie
Prawo Hooke'a
Prawo Hooke'a - przykład obliczenia
Prawo Hooke'a - stosowalność prawa
Stała sprężystości sprężyny
Stała sprężystosci sprężyny, a współczynnik spręzystości i modul Younga
Sprężystość - podsumowanie
Siła wyporu
Nacisk
Siła reakcji podłoża
Nacisk - przykład 1
Nacisk - przykłady 2
Nacisk, a siła całkowita
Parcie
Ciśnienie hydrostatyczne
Prawo Pascala
Prawo Archimedesa
Warunki pływania ciał
Równia - spis stron
Równia - co to jest
Równia - podstawowy problem
Siły na równi
Rysowanie sił
Rozkład siły ciężkości
Rysowanie siły reakcji równi
Rysowanie siły tarcia
Obliczanie siły wypadkowej działającej na klocek zsuwający się z równi część 1
Wyrażanie wartości sił składowych przez funkcje trygonometryczne
Wzór końcowy na przyspieszenie klocka
Klocek na równi - zadania dodatkowe
Równia - rozwiązanie problemu 1
Rozwiązanie problemu 2
Energia - wstęp
Praca - wstęp
Definicja pracy - wektorowo
Definicja pracy - przykład
Związek pracy i energii
Energia potencjalna ciężkosci
Energia potencjalna sprężystości
Energia kinetyczna
Energia mechaniczna
Zasada zachowania energii mechanicznej
Zasada zachowania energii mechanicznej - przykład
Zasada zachowania energii całkowitej
Tarcie - czytanki
Fizykon - Energia czytanki
Fizykon - ciepło - czytanki
O grawitacji parę słów wstępu
Nauka o grawitacja zmienia historię ludzkości
Stan nieważkości
Termodynamika - spis stron.htm
Termodynamika - wstęp
Teoria kinetyczno - cząsteczkowa
Ruchy Browna
Dyfuzja
Stany skupienia
Temperatura
Energia wewnętrzna
Ciepło
Praca w termodynamice
I zasada termodynamiki
Temperatura przejścia fazowego
Ogrzewanie i chłodzenie
Ogrzewanie i chłodzenie bez zmiany stanu skupienia
Ciepło właściwe
Zmiany stanów skupienia
Energia parowania
Ogrzewanie i chłodzenie bez zmiany stanu skupienia
Energia topnienia
Wrzenie
Bilans cieplny
Bilans cieplny - przykład rachunku
Fizykon - Od cyklu Carnota do II zasady termodynamiki
Warunki normalne
Najważniejsze stałe matematyczne
Fizykon - elektryczność
Elektryczność - wstęp
Co to jest prąd elektryczny?
Natężenie prądu
Napięcie
Ogniwa prądu
Siła elektromotoryczna ogniwa
Opór wewnętrzny ogniwa
Najprostszy obwód z prądem
Umowny kierunek prądu elektrycznego
Prawo Ohma
Prawo Ohma dla ogniw
Opór elektryczny
Pierwsze prawo Kirchhoffa
Drugie prawo Kirchhoffa
Oczko prądu, czyli drugie sformułowanie II prawa Kirchhoffa
Pole elektryczne i elektromagnetyczne
Ładunek elektryczny
Ładunek elementarny
Prawo Coulomba
Fizykon - akustyka
Dźwięk - co to jest?
Dźwięki niesłyszalne przez człowieka - ultradźwięki i infradźwięki
Dźwięk - co to jest?
Ton
Barwa
Ton podstawowy
Głośność dźwięku - wstęp
Natężenie dźwięku
Poziom natężenia dźwięku
Poziom natężenia dźwięku
Prędkość dźwięku w różnych ośrodkach
Pomiar prędkości dźwieku w powietrzu
Rezonans akustyczny
Doświadczenia z dźwiękami
Widmo dźwięku instrumentów muzycznych
Drgania struny - wstęp
Mody drgań struny
Węzły i strzałki
Mody drgań struny - opis
Wzór na prędkość dźwięku w strunie
Podstawowy wzór na częstotliwość fali dźwiękowej
Częstotliwość dźwięku wytwarzanego przez strunę
Interwały
Rytm w muzyce
Strojenie instrumentów - gitary
Próbkowanie
Tabela częstotliwości tonów
Muzyka - uzupełnienia
Porównanie głośności różnych dźwięków
Ultradźwięki
Dźwięki niemuzyczne
Akustyka - odnośniki
Odpowiedzi na pytania z działu akustyka
Co to jest fala?
Fala harmoniczna - dlługość i częstotliwość fali
Fale poprzeczne i podłużne. Polaryzacja fal poprzecznych.
Równanie fali płaskiej
Prędkość fali harmonicznej
Spis treści działu optyka
Fizykon - optyka geometryczna
Czym jest światło?
Optyka geometryczna
Zjawiska optyki geometrycznej
Optyka geometryczna - wiązka, a promień świetlny
Odbicie światła
Załamanie światła
Prawo załamania światła
O współczynnikach załamania światła
Tabela współczynników załamania światła
Rozszczepienie światła
Soczewka i jej ognisko
Soczewki rozpraszające
Równanie soczewki
Aberracja chromatyczna
Aberracja sferyczna
Optyka falowa
Obserwowanie interferencji i dyfrakcji światła na płycie kompaktowej
Normalna do powierchni
Optyka, linki
Pole magnetyczne - wstep
Linie pola magnetycznego
Fizykon - fizyka współczesna
Atomy - wstęp
Promieniowanie, bomby i elektrownie, czyli czytanko o wykorzystaniu energii jądrowej
Poglądy starożytnych Greków na budowę materii
Atom - budowa, rozmiary
Rozmiary atomów
Masy atomów, jednostka masy atomowej
Atom - izotopy
Teoria względności dla psychologów - Wstęp
Układy odniesienia w teorii względności
Prędkość światła - klucz do teorii względności.
Klasyczne prawo dodawania prędkości
Doświadczenie Michelsona - Morleya
Prędkości światła nie da się przekroczyć
Transformacje - czyli jak podejść do problemu względności
Wydłużenie czasu
Skrócenie długości
Jednoczesność zdarzeń w szczególnej teorii względności
Czas i przestrzeń są względne
Paradoks bliżniąt
Zasada równoważności
Inne efekty szczególnej teorii względności
O wzorze E = mc kwadrat
Teoria względności - podsumowanie
wytłumaczenie dylatacji czasu w oparciu o rozważania geometryczne
Skrócenie długości - wytłumaczenie w oparciu o rozważania geometryczne
Fizykon - czy teoria względności jest prawdziwa?
Wątpliwości autora opracowania dotyczące paradoksu bliźniąt
Wzory teorii względności
Fizyka kwantowa dla psychologów
dygresje
Słowniczek pojęć kwantowych w ujęciu humanistycznym
Gra polega na odgadnięciu o jaki obiekt chodzi uczestnikowi odpowiadającemu na pytania
Teoria chaosu
Spis grawitacja
Czym jest grawitacja?
Wzór Newtona na siłę grawitacji
Przykład zastosowania wzoru na siłę grawitacji
Wektorowa postać wzoru na siłę grawitacji
Orbity kołowe
Pierwsza prędkość kosmiczna
Orbity eliptyczne
Tablice wzorów, jednostki i inne dodatki
Systemy jednostek - wstęp
Układ kartezjański
Układ współrzędnych
Rozważania o pojęciu układu odniesienia
Naukowy zapis liczb
Praktyczne uwagi dotyczące stosowania matematyki w nauce fizyki
Fizykon - materiały dla nauczycieli
Energia humoru
O uczeniu się fizyki - wstępne uwagi dla rodziców i uczniów
Esej o uczeniu się różnych przedmiotów
Kiedy brać korepetycje
Kiedy korepetycje
Fizykon - Typowe błędy w nauczaniu i nauce fizyki
Programy freeware oferowane przez autora strony
O firmie Fizykon.org
Program PoliczLinie - opis i instrukcja użytkownika
Fizykon - zadania i testy
Zadania niebagatelne
Fizykon - sieciowy podręcznik z fizyki
Treści ostatnio dodane do podręcznika Fizykon
Odpowiedzi do niektórych zadań
Zadania - dynamika
Zadania: Statyka i siła wyporu
Zadania - materiał powtórzeniowy dla uczniów gimnazjum
Zadania z kinematyki i dynamiki
Testy z fizyki - podręcznik elektroniczny Michała Dyszyńskiego
Testy z fizyki
Fizykon - indeks pojęć
indeks a
Indeks b
Optyka barwy
Indeks c
indeks d
indeks e
indeks f
indeks g
indeks h
Indeks i
indeks j
Indeks k
Kierunek siły magnetycznej działającej na ładunki
Bieguny magnetyczne
Prawo Ampere'a
Prawo Biote’a – Savarta
Indeks l
Liczba Reynoldsa
indeks m
Pole magnetyczne magnesu trwałego
indeks n
Kombinatoryka
indeks o
indeks p
Fizykon - leksykon pojęć fizycznych
indesk r
Reguła trzech palców lewej ręki
indeks s
indeks t
indesk u
indeks w
indeks y
indeks z
Ziemskie pole magnetyczne
Aktualności ze świata fizyki i astronomii
Koncepcja ogólna Fizykonu
Fizykon - użytkownicy i głosy mediów
komentarze Fizykonu
Zakończenie
Współpraca
Statystyki klikalności
Uwagi o statystykach
O witrynie Fizykon
Jak kupować sprzęt audio
Reklama u Daktika
CV Michała Dyszyńskiego
Publikacja Michała Dyszyńskiego
List motywacyjny
Historia zmian
Pola i obwody figur płaskich
Historia
Fizykon - co nowego
Fizykon - optyka geometryczna
Osobiste wymyślenia i twórczość filozoficzna Daktika - Michała Dyszyńskiego
Co tak naprawdę determinuje wydajność pracy przy komputerze
Stare myśli i eseje
Moje limeryki
Mity na temat mądrości i dobra
Komentarze o szkole i edukacji
o_witrynie_i_biznes/michal.htm
News przedostatnie
Komentarze związane z etyką i psychologią
O patentach i prawie
Jak sprzedawać Windowsy, czyli co dalej z modelem biznesowym Microsoftu?
Sprawdzanie zabronione
Polityczne dywagacje Michała Dyszyńskiego
Komentarze o mediach
News przedostatnie
O nauce, odkryciach, zdrowiu
Kryzys szkoły - a może po prostu schyłek tej instytucji?...
Kto w szkołach dręczy uczniów?
O nowej edukacji i biznesowym proroctwie
O korepetycjach patologicznych
Autor niniejszej witryny pragnie zaoferować wszystkim chętnym usługi związane z indywidualnym nauczaniem
Esej o uczeniu sie różnych przedmiotów
O dzisiejszej szkole i nauczaniu tradycyjnym
O efektywności korepetycji
Esej o ścisłości tłumaczeń
Recenzja książki - Słowa kluczowe autorstwa Wiesława Babika
Recenzja książki - Filozofia (w) fizyce
Jan Woleński Epistemologia - recenzja książki
Osobiste wymyślenia i twórczość filozoficzna Daktika - Michała Dyszyńskiego
Filozofia autora strony  (i nie tylko) Fizykon.org
Esej o przyozdobionych i wymiecionych umysłach
O złudzeniu absolutnej prawdy
Eseje o twórczym myśleniu
Esej o wyborze i wolności
paradoks kłamcy
Rozważania filozoficzne
O sensie posłuszeństwa
O sensie sprawiedliwości
Rozważania o pojęciu Prawdy
Blog filozoficzny
Mrzonki ateizmu
Prawda gatunku
Posthumanizm dlaczego
Eseje filozofująco
Opowiastki i inne teksty niedługie, filozofujące z zasady i dla zasady
Różne przewrotne zdanka
Wierszowana twórczość Michała Dyszyńskiego
Liryka fizyka
Daktikowe filozoficzne rozważania o obrazie
Filozoficzne rozważania o obrazie
Fizykon - treści ostatnio dodane
Reguła śruby prawoskrętnej
Rymowanki
Wektory - wstęp
Fizykon - informacje o ...
Windows trochę inaczej
Polityka plików cookies witryny Fizykon
Czarne dziury nie istnieją
Bozon Higgsa
Ciemna materia i energia
Efekt Casimira
Aktualności fizyczne - archiwum
Ile mamy planet w naszym układzie słonecznym?
Nobel 2007 za gigantyczny magnetoopór
Superkondensator zamiast bateryjek
Festiwal Nauki Warszawa 19-28 września 2014
Planeta X i gwiazda Nemesis
Pytania i odpowiedzi - czym jest pole w fizyce
Fizykon - odpowiedzi na pytania Czytelników
Wynurzenia różne autora Fizykonu
Daktik site description
Über die Seite
komentarze Fizykonu
News przedostatnie
Mapa witryny Fizykon.org
Program Stoper - opis i instrukcja użytkownika
Program Logi
Daktik Biznes - artykuły
Fizykon - prawa autorskie
Opowiadanie fantastyczne na stronie Fizykon.org
Druga część opowiadania Zik
Kryzys, łzy i zabawa
Poradnik fotografii cyfrowej Michała Dyszyńskiego - obróbka fotografii
Czy potrzeba nam wyższego PKB?
Noworoczny esej o ekonomii i ekologii
Noworoczny esej o ekonomii i ekologii
O chamskich reklamach raz jeszcze
O kłamstwie, manipulacji i dziennikarzach
Szkarłatna pantera 1
Rabin i koza, czyli UAC który nie służy do niczego
Nie lubię Visty
O molestowaniu i nie tylko
Głos w obronie paranoików
Czy oprogramowanie Open Source niszczy rynek
News przedostatnie
O słuchaniu muzyki
Głos w sprawie ochrony praw autorskich i własności intelektualnej
Czy format zapisu stosowany na płytach CD jest wystarczający
Kompresja audio
Dane o formatach audiofilskich.
Linki do witryn związanych ze sprzętem audio
Fotografia cyfrowa - wstęp
Blog o życiu
O ocenianiu ludzi
O byciu obowiązkowym
Paranoja patentowana
Daktik
Kwalifikacje autora witryny
Oto zestawienie moich opowiadanek
Dlaczego wolne oprogramowanie i zasoby świata?
Recenzje wydawnicze w portalu Fizykon.org
Prowincjusze, nie jesteście gorsi!
Robimy zdjęcie do dowodu, legitymacji
Zwierzaki
Galeria
Galeria
Galeria  - pomniki Warszawy
Galeria
Wybrzeże Bałtyku
Galeria
Galeria - blog
Aparat cyfrowy, analogowy, kompakt i lustrzanka
Poradnik fotografii cyfrowej Michała Dyszyńskiego - jak kupować aparat cyfrowy
Ile światła na zdjęciach
Poradnik fotografii cyfrowej Michała Dyszyńskiego - obróbka fotografii
Dlaczego aparat cyfrowy?
Linki do stron poświęconych fotografii
Sony DSC-H2
Skrótowy opis funkcji aparatu NIkon Coolpix 4100
Kilka słów o aparacie Fujifilm FinePix 2600 Zoom
Samsung WB 500
Przeliczenie pikseli na rozmiar odbitki po wywołaniu
O proporcjach zdjęć
Kadrowanie zdjęć w programie grafficznym
Korekcja EV
Bracketing
Z lampą błyskową, czy bez
Od czego zależy jakość zdjęć aparatu cyfrowego?
Jak kupować aparat cyfrowy - ile pikseli w aparacie?
O biciu dzieci
Kryzys szkoły - a może po prostu schyłek tej instytucji?...
O utopii szkoły bez stresu
Dydaktyka jest jak dyplomacja
Za co stawiać stopnie szkolne - osiągnięcia, czy pracę?
Czy po planetoidzie można chodzić?
Czy King Kong mógłby istnieć naprawdę?
Czy światło lasera jest widoczne w przestrzeni kosmicznej?
Zmierz się z problemem - wstęp
Zasada zachowania energii - czy obowiązuje?
Czy tu obowiązuje zasada zachowania energii?
Pytania nieuczesane
Jaka kropla szybciej spada?
Stan nieważkości - co to naprawdę jest?
Wyszukane w sieci strony o fizyce
Serwisy korepetycyjne
Aktualności fizyczne - archiwum
Chemia, fizyka i technika dla dzieciaka
Komentarze Fizykonaliów
Muzyka - Michała Dyszyńskiego
Piosenka turystyczna dla mojego kota
Oto zestawienie moich opowiadanek
koniecwojny
Końska uroczystość
Czarownik - opowiadanie fantazy
Kod inwersji
Na skróty
Powitanie
Galeria - zdjęcia ostatnio dodane
Poradniki w witrynie Fizykon.org
Tabela formatów audio

 

Bibliografia i Copyrighthistoria strony i statystyki