Jak przyrasta droga w ruchu jednostajnie zmiennym?

W ruchu jednostajnie zmiennym przyrost drogi zależy od aktualnej wartości prędkości początkowej i przyspieszenia.
Opisują to dwa wzory, które można używać zamiennie (wybieramy ten, który jest wygodniejszy w danej sytuacji):

Ja szczególnie polecam ten ostatni wzór, chociaż w praktyce szkolnej jest on (moim zdaniem niesłusznie) rzadziej używany. Jednak jest prostszy do zapamiętania i łatwiejszy do przekształceń. 
Ostatecznie oba wzory są równoważne - wzór pierwszy powstaje z drugiego po podstawieniu wartości vkońc= vpocz + a · t  i zrobieniu kilku przekształceń.

 Jest jeszcze jeden pożyteczny wzór na drogę powstający po podstawieniu czasu z wzoru na vk do dowolnego z wzorów na drogę. Wtedy czas nie będzie występował w nowym równaniu i przyjmie ono postać: