Wartości prędkości (szybkości) w naszym otoczeniu

Szybkość sprintera - ok. 10 m/s = 36 km/h
Szybkość geparda - ok. 110 km/h.
Dopuszczalna szybkość samochodu w Polsce 
- na terenie zabudowanym - 50 km/h
- poza terenem zabudowanym na drodze zwykłej - 90km/h
- na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej o co najmniej dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu - 100 km/h
- na drodze dla pojazdów samochodowych - 110 km/h
- na autostradzie - 130 km/h,
Szybkość samochodów Formuła 1 na torze wyścigowym - ponad 300 km/h.
Szybkość podróżna przeciętnego odrzutowego samolotu pasażerskiego - 800 - 1000 km/h. 
Np. dla Airbusa A-380 v = 900 km/h.
Szybkość dźwięku w powietrzu (rzeczywista szybkość zależy od temperatury powietrza) 
Ok. 1 Ma =  340 m/s = 1224 km/h (czyli prędkość 1 Ma)
Rekord szybkości samolotu bezzałogowego (dane na początek roku 2005) 
Samolot  X-43A poleciał z prędkością 11 tys. 200 km/godz., czyli prawie 10 Ma.
I prędkość kosmiczna (w przybliżeniu): vI 7,91 km/s = ok. 67 Ma
II prędkość kosmiczna (w przybliżeniu): vII = 11,19 km/s
Szybkość ruchu Ziemi po orbicie wokół Słońca (w przybliżeniu):  30 km/s
Prędkość światła: c = 299 792 458 m/s, czyli ok. 300 tys. km/s.

 Szczególnie ważną szybkością jest tzw. prędkość światła (znów przykład na to, że trudno będzie fizyków przyzwyczaić do nazywania wszystkich wartości prędkości - szybkością. Jednak nazwa "prędkość światła" jest używana powszechnie, a sformułowanie "szybkość światła" większość fizyków by nieco zdziwiło...). 

Prędkość światła jest niezwykle ważną stałą fizyczną. W oparciu o nią zdefiniowany została jednostka długości - metr. Inaczej mówiąc podana wartość  c = 299 792 458 m/s jest stuprocentowo dokładna (nie ma następnych cyfr dziesiętnych rozwinięcia)!

 Jednostki prędkościi < Przykładowe szybkości > Prędkość chwilowa