Ruch i Prędkość

Co należałoby znać wcześniej?
Odległość, czas, wektory

Prędkość, czyli jak szybko porusza się ciało

Prędkość - wstęp

Sytuacje, w których ciało porusza się są najczęściej opisywane przy pomocy pojęcia prędkości
Prędkość jest wielkością informującą o tym jak szybko porusza się ciało, czyli jak wielką drogę przebywa w założonym czasie. 
Np. jeżeli ciało w ciągu 1s przebywa drogę 1m, to znaczy, że porusza się z prędkością 1m/s.

Prędkość (wyrażona w m/s) informuje nas o tym, jaką drogę przebywa ciało w ciągu 1 sekundy. 

Przykłady

wg przepisów ruchu drogowego w Polsce prędkość samochodu osobowego w terenie zabudowanym nie powinna przekraczać ok. 13,9 m/s (50 km/h) - samochód w ciągu sekundy nie powinien przejeżdżać więcej niż 13,9 m. 
Maksymalna prędkość na drodze szybkiego ruchu to 110 km/h, czyli 30,6 m/s - jadący z tą prędkością samochód w ciągu sekundy przejeżdża odcinek ok. 30 m.
Pocisk karabinowy może przelecieć w ciągu sekundy ponad 700 m - jego prędkość przekracza 700 m/s.

Prędkość - wstęp > Wzór na prędkość