Ruch jednostajnie zmienny

Ruch jednostajnie zmienny (definicja) został wstępnie opisany w rozdziale Podział ruchów ze względu na ich przyspieszenie

Przypomnijmy jednak podstawowe własności tego ruchu. Oto one:

przyspieszenie w r.j.zm. jest stałe (a = const)
prędkość rośnie lub maleje w sposób jednostajny (zmienia się zawsze o tyle samo metrów na sekundę) 

 

Droga w ruchu jednostajnie zmiennym

A droga w ruchu jednostajnie zmiennym?

- Droga w r.j.zm. przyrasta lub maleje szybciej niż prędkość. Np. w spadku ciał bez oporu powietrza, który jest typowym przypadkiem ruchu jednostajnie zmiennego, w ciągu pierwszej sekundy ciało przebywa 5 metrów, a w ciągu następnej - aż 15 m.

Warto zastanowić się nad tym faktem. Bo ruch jednostajnie zmienny jest znacznie bardziej skomplikowany od prostego ruchu jednostajnego. Wielu uczniów ruchy te ze sobą myli. Najtrudniej jest zapewne odzwyczaić się od "wygodnej" myśli, że prędkość jest stała. Jest to prawdą tylko w ruchu jednostajnym, ale fałszem w ruchu jednostajnie zmiennym. 

Przykłady ruchu jednostajnie zmiennego

Oto typowe przykłady "z życia" (i praktyki zadaniowej) ruchów jednostajnie zmiennych:

spadek ciał bez oporu powietrza - ciała spadają z przyspieszeniem ziemskim g
hamowanie samochodu (liczone tylko do momentu zatrzymania)
zsuwanie się ciał po równi (pochylni)  - ew. patrz rozdział Rozkład sił na równi pochyłej
wznoszenie się ciał rzuconych pionowo do góry (też bez uwzględnienia oporu powietrza) - ew. patrz rozdział rzut pionowy.

Więcej informacji 

Więcej informacji o ruchu jednostajnie zmiennym znajduje się w rozdziałach:
Prędkość w ruchu jednostajnie zmiennym
Dyskusja znaków przyspieszenia
Wzór na prędkość końcową w r.j.zm.
Wyprowadzenie wzoru na prędkość w r.j.zm.
Droga w ruchu jednostajnie zmiennym