Warunki normalne

W większości tablic fizycznych dane opisujące różne substancje podawane są dla tzw. warunków normalnych. Warunki normalne obejmują:

temperaturę normalną
ciśnienie normalne
normalne przyspieszenie ziemskie.

Nie należy tutaj nazwy "normalna" w żaden sposób utożsamiać z "nienormalnością" innych ciśnień, czy temperatur. Są to po prostu pewne wartości standardowe, ustalone arbitralnie, aby było jasne o jakich sytuacjach fizycznych jest mowa.

Ciśnienie normalne

Ciśnienie normalne jest równe tzw. atmosferze normalnej, lub atmosferze fizycznej. Jej wartość to:

1 atm = 101 325 Pa ≈ 1013 hPa.

Atmosfera normalna jest równa ciśnieniu, jakie na podstawę wywiera słup rtęci o wysokości 760 mmn (przy normalnej temperaturze wynoszącej 273,16 K, czyli 0°C), przy normalnym przyspieszeniu ziemskim.

Normalna temperatura

Normalna temperatura to 

Tnorm = 273,16 K = 0°C

Jest to temperatura w której pod ciśnieniem normalnym krzepnie woda, lub topi się lód.

Normalne przyspieszenie ziemskie

Przyspieszenie ziemskie normalne jest umowną wartością przyspieszenia o wartości

gnorm = 9,80665 m/s2

Jest to z grubsza średnia wartość przyspieszenia ziemskiego.

 

Uwagi dodatkowe

Nie wszystkie dane tablicowe odnoszą się do warunków normalnych. Dość często niektóre dane są mierzone (i oczywiście później podawane w tablicach) w temperaturze 20°C. Dlatego w przypadku gdy ważna jest dokładność danych należy sprawdzić dla jakich warunków dane źródło podaje zmierzone wartości.