Przyspieszenie, czyli jak szybko zmienia się prędkość

Co trzeba umieć aby zrozumieć ten rozdział?
- prędkość, wektory, skalary

 

Sens pojęcia przyspieszenie

Ruch jednostajny, jaki opisywany był w rozdziale o prędkości nie jest zbyt częstym przypadkiem spośród ruchów odbywających się w przyrodzie. Zazwyczaj, prędzej czy później, prędkość ulegnie zmianom.
Do opisywania zmian prędkości używana jest wielkość zwana przyspieszeniem

Przyspieszenie jest miarą zmian prędkości. 

Np. jeżeli prędkość nie zmienia się, wtedy przyspieszenie ciała jest równe zero. 

Jeżeli prędkość wzrasta w ciągu 1 sekundy o 5 m/s (czyli np. od 10m/s do 15 m/s), to przyspieszenie na tym odcinku wynosi 5m/s2.
Jeżeli zaś w ciągu sekundy prędkość rośnie o 2m/s, wtedy przyspieszenie tego ruchu ma wartość 2 m/s2.

Do zapamiętania:

Przyspieszenie jest wielkością informującą o tym jak szybko zmienia się prędkość ciała.

Definicja przyspieszenia

Wzór opisowy

Wzór symbolicznie

Znaczenie symboli:

symbol

nazwa wielkości

rodowód symbolu

jednostka wielkości

a

przyspieszenie

z ang. acceleration - przyspieszenie

m/s2

vp

prędkość początkowa

ang. velocity - prędkość

m/s

vk

prędkość końcowa

jw.

m/s

t, t

czas (z ang. time), w jakim prędkość zmieniła się od vp do vk

z ang. time - czas

s

v

różnica prędkości końcowej i początkowej

v = vk - vp

 ∆ symbol delta (litera alfabetu greckiego) oznacza zazwyczaj przyrost - zmianę jakiejś wielkości

m/s

Jednostka przyspieszenia

Jednostką przyspieszenia jest "metr na sekundę kwadrat"

Przykład użycia definicji przyspieszenia:

Przykład 1.
Jeżeli prędkość ciała wzrosła od prędkości 1m/s do prędkość 7m/s w ciągu 2 sekund, to średnie przyspieszenie ciała wyniosło:

 

Wektorowy wzór na przyspieszenie

  

Aby znaleźć wektor przyspieszenia należy wektor zmiany prędkości podzielić przez czas w jakim ta zmiana się dokonała.