Wzory z elektryczności
Wielkość Wzór co we wzorze
Definicja oporu elektrycznego przewodnika U - napięcie na końcach przewodnika
I
- natężenie prądu płynącego przez przewodnik
Natężenie prądu elektrycznego  

I  - natężenie prądu w amperach
q
– ładunek przepływający przez przewodnik (liczony w przekroju poprzecznym) w Coulombach
t
– czas przepływu prądu w sekundach

Pojemność kondensatora

Pojemność przewodnika

C – pojemność w faradach [F]

Q – ładunek zgromadzony na przewodniku, lub okładce kondensatora (na drugiej okładce będzie ładunek taki sam co do wartości, lecz o przeciwnym znaku) [C]

U – napięcie między okładkami kondensatora w woltach [V]

V – potencjał przewodnika po wprowadzeniu na niego ładunku Q [V]
Praca
(wydzielona energia) prądu elektrycznego

W = U I t

U - napięcie na końcach przewodnika
I
- natężenie prądu płynącego przez przewodnik
t - czas przepływu prądu

Energia pola elektrostatycznego

 

Q – ładunek (w układzie SI w kulombach)
C – pojemność w faradach
Siła Coulomba 
- siła oddziaływania między dwoma ładunkami punktowymi
Q – ładunek (w układzie SI w kulombach)
R - odległość między ładunkami (w układzie SI w metrach)
k - stała elektrostatyczna (k = 9·109 Nm2/C2