Wzór na prędkość (postać skalarna)

Podstawowy wzór na prędkość

zapis skrócony:

Prędkość w podstawowej postaci jest wielkością dość łatwą do wyliczenia. Wystarczy przebywaną przez obiekt drogę podzielić przez czas w jakim została ona przebyta. 

Przykład użycia definicji prędkości:

Jeżeli ciało przebyło drogę 15 m w ciągu 3 sekund, to średnia prędkość ciała wyniosła:

Znaczenie symboli:

symbol nazwa wielkości rodowód symbolu jednostka wielkości
v prędkość (szybkość) z ang. velocity - prędkość m/s
S, S droga z ang. sector - odcinek m
t, ∆ t czas przebywania drogi S z ang. time - czas s

 

Postać wektorowa uwzględnia kierunek ruchu

Z racji na fakt, że w wielu sytuacjach obliczenia muszą uwzględniać kierunek ruchu, fizycy skomplikowali sprawę i powiązali prędkość z formalizmem wektorowym (ew. patrz wektory). Dlatego wzory na prędkość można spotkać przynajmniej w dwóch postaciach:

uproszczonej, skalarnej nie uwzględniającej kierunku ruchu (tak jak wyżej)
pełnej wektorowej

Postać podstawowa wzoru na prędkość

Podstawowa postać wzoru na prędkość służy do wyliczenia wartości prędkości. Wartość prędkości często nazywana jest szybkością. Choć wielu fizyków nie przestrzega ściśle rozdziału na 

szybkość - liczbową wartość prędkości
i samą prędkość rozumianą jako wielkość wektorowa

Ta ostatnia zawiera nie tylko wartość, ale także kierunek i zwrot. Ponieważ dość często można się spotkać z tekstami, w których szybkość nazywa się prędkością, więc także i w tym podręczniku, nazywanie zgodne z kanonami nie będzie szczególnie ściśle stosowane. W szczególności poniżej słowo Prędkość powinno być właściwie zastąpione słowem "szybkość".

Wektorowa postać definicji prędkości

Ta postać wzoru mówi nam nie tylko o tym, że wartość prędkość (w m/s) otrzymujemy dzieląc drogę przez czas, ale jeszcze o tym, że

kierunek wektora prędkości jest zgodny z kierunkiem przesuwania się ciała, czyli z wektorem DS.

Wektor prędkości w ruchu prostoliniowym możemy rozumieć jako strzałkę, która łączy położenie początkowe z położeniem w jakim punkt znajdzie się po jednej sekundzie.

Uwaga: 
Powyższe stwierdzenie jest słuszne tylko dla sytuacji, w których prędkość nie ulega szybkim zmianom, czyli jest stała na całym tym 1 - sekundowym odcinku. Dodatkowo, ten model rysunkowy jest słuszny, gdy skala położenia (1 metr) na rysunku jest taka sama jak skala prędkości (1m/s) .

 

 Prędkość - wstęp < Wzór na prędkość > Jednostki prędkości