Ruch jednostajny

Ruch jednostajny jest to taki ruch, w którym wartość prędkości (szybkość) jest stała.

v = const

Czyli w ruchu jednostajnym szybkość nie zmienia się w czasie.

Komentarz z przykładem

Gdyby podczas ruchu jednostajnego odczytywać prędkość w różnych momentach, to zawsze odczytane wartości byłyby takie same. Przykład:

czas 
chwila odczytu w s
prędkość w m/s
1 3
2 3
3 3
4 3
5 3
... itd 3

 Przykład odczytów prędkości w powyższej tabelce wskazuje, że mamy do czynienia z ruchem jednostajnym z prędkością 3 m/s.

 Prędkość chwilowa < Ruch jednostajny  > Droga w ruchu jednostajnym