Jednostki prędkości

 Podstawową jednostką prędkości w układzie SI jest 1 "metr na sekundę".

Inne, często używane jednostki to np.:

km/h (kilometr na godzinę)

1 cm/s (centymetr na sekundę

W transporcie morskim stosuje się szczególną jednostkę prędkości - węzeł. 

1 węzeł =  1 kn = 1 mila morska/godz.

Do opisywania ruchu samolotów naddźwiękowych używana jest jeszcze inna jednostka prędkości - mach.

1 Ma - mach - prędkość równa prędkości dźwięku w powietrzu w temp. 15° - 340 m/s. Stosuje się tę jednostkę do podawania szybkości ruchu samolotów naddźwiękowych.

 

Przypomnienie:

1 km = 1000 m
1 cm = 0,01 m
1 mila morska = 1 852 m

Wnioski:
1 kn = 1,852 km/godz.
1 Ma = 1 224 km/h.

Ważne przeliczenia jednostek:


Wzór < Jednostki > Przykładowe szybkości