Wzory z magnetyzmu
Siła działająca na ładunek poruszający się w polu magnetycznym (siła Lorentza)

 F = q·v·B sin α

wektorowo:

v – prędkość cząstki
q – ładunek cząstki
B – indukcja magnetyczna
α – kąt między wektorami prędkości v i indukcji magnetycznej B.
Siła działająca na prostoliniowy przewodnik umieszczony w polu magnetycznym, jeśli w przewodniku płynie prąd

F = B·I·L sin α

B – indukcja magnetyczna
I - natężenie prądu
L – długość części przewodnika znajdującej się w polu magnetycznym

α – kąt między kierunkiem przewodnika i indukcją magnetyczną B.
dF - siła o nieskończenie małej wartości działająca ze strony pola magnetycznego

Prawo Ampere’a
Siła działająca ze strony pola magnetycznego na nieskończenie mały odcinek przewodnika dl.
(przyczynek do całkowitej siły pochodzący od elementu długości przewodnika dl) - prawo Biote'a - Savarta I - natężenie prądu
dl – nieskończenie mały odcinek długości przewodnika
dB – przyczynek (nieskończenie mały wkład) do indukcji magnetycznej

B – indukcja magnetyczna
r – wektor promienia wodzącego od przyczynka dl  do punktu w którym wyznaczane jest pole B
r
– odległość punktu w którym wyznaczane jest pole od przewodnika

μ – przenikalność magnetyczna ośrodka

Pole magnetyczne nieskończonego przewodnika
Pole magnetyczne nieskończenie długiego solenoidu

B = μ n I

n – ilość zwojów na jednostkę długości solenoidu

I – natężenie prądu płynącego w solenoidzie

α1, α2 – kąty pod jakimi widziane są końce solenoidu z punktu w którym wyznaczane jest pole

Pole magnetyczne solenoidu

Energia pola magnetostatycznego cewki indukcyjnej L indukcyjność cewki w henrach
I - natężenie prądu w amperach [A]