Postać wektorowa uwzględnia kierunek ruchu

Z racji na fakt, że w wielu sytuacjach obliczenia musza uwzględniać kierunek ruchu, fizycy skomplikowali sprawę z definicją prędkością i powiązali ją z formalizmem wektorowym (ew. patrz wektory). Wzory na prędkość można spotkać przynajmniej w dwóch postaciach:

uproszczonej, skalarnej nie uwzględniającej kierunku ruchu - patrz Wzór na prędkość - skalarnie
pełnej wektorowej

Wektorowa postać definicji prędkości

Postać wektorowa w zapisie od skalarnej różni się jedynie dodaniem strzałek nad wielkościami S i v (ale już nie t!)

Ta postać wzoru mówi nam nie tylko o tym, że wartość prędkość (w m/s) otrzymujemy dzieląc drogę przez czas, ale jeszcze o tym, że kierunek wektora prędkości jest zgodny z kierunkiem przesuwania się ciała, czyli z wektorem .

Wektor prędkości w ruchu prostoliniowym możemy rozumieć jako strzałkę, która łączy położenie początkowe z położeniem w jakim punkt znajdzie się po jednej sekundzie.

Uwaga: 
Powyższe stwierdzenie jest słuszne tylko dla sytuacji, w których prędkość nie ulega szybkim zmianom, czyli jest stała na całym tym 1 - sekundowym odcinku. Dodatkowo, ten model rysunkowy jest słuszny, gdy skala położenia (1 metr) na rysunku jest taka sama jak skala prędkości (1m/s) .

 

 Prędkość - wstęp < Wzór na prędkość > Jednostki prędkości