Spis treści wzorów z dynamiki:
 Siła, pęd, masa, gęstość, współczynnik tarcia | Siły w różnych sytuacjach | Energia, praca |
 Zderzenie sprężyste centralne kul

Siła, pęd, masa, gęstość, współczynnik tarcia

Nazwa wzoru / wielkości i typ wyliczanej wielkości

Wzór podstawowy (wektorowy, jeśli jest to wielkość wektorowa)

Postać uproszczona
(jeśli występuje - różni się od wzoru podstawowego)

Uwagi

Odnośniki do rozdziałów

Druga zasada dynamiki (wektor)

 F - siła w niutonach
m -
masa w kg
a
- przyspieszenie w m/s2

przyspieszenie
II zasada dynamiki Newtona 

definicja pędu (wektor)

skalarnie p = m v

v - prędkość w m/s

pęd

definicja gęstości (skalar)  

V - objętość w m3

gęstość

siła
(wektor)

skalarnie:

F = m a

p - pęd 
t - czas,
m - masa,
a - przyspieszenie

 siła

współczynnik tarcia (skalar)    

T - siła tarcia w niutonach

N - siła dociskająca trące powierzchnie w niutonach

tarcie

 

Siły w różnych sytuacjach

określenie

wzór co we wzorze

Odnośniki do rozdziałów

siła grawitacji, przy powierzchni Ziemi,
siła ciężkości

F =  m g

m - masa,
g - przyspieszenie ziemskie
masa, spadek swobodny
Siła grawitacji dla ciał niebieskich

m1, m2 - masy przyciągających się ciał

Prędkości kosmiczne (w przygotowaniu)
siła wyporu

Fw = ρ g Vzanurzone

ρ - (ro) gęstość płynu
Vzanurzone - objętość zanurzonej części ciała

siła wyporu
siła parcia płynu

Fp = p S

p - ciśnienie
S - pole powierzchni

 parcie
Siła tarcia

T = f N

f - współczynnik tarcia
N - siła dociskająca

 tarcie
siła sprężysta (wartość)

Fs = k·x

k - współczynnik sprężystości
x - odkształcenie (rozciągnięcie, lub ściśnięcie)

 siła sprężysta
siła odśrodkowa
także 
siła dośrodkowa

 

Fodśr = mω 2R

v -  prędkość w ruchu po okręgu 
R  - promień okręgu 
ω - prędkość kątowa
m - masa ciała

Siła odśrodkowa  

Siła dośrodkowa

określenie

wzór co we wzorze

Odnośniki do rozdziałów

Praca

W = F· s· cos α

F - siła,   
s
- droga,    
a -
kąt między kierunkiem siły, a kierunkiem przesunięcia


(teoria - praca)
Energia kinetyczna

m - masa ciała
v - prędkość ciała


(teoria - energia kinetyczna)
Energia potencjalna ciężkości. 

Epot_ciezk = m · g · h

m - masa ciała
g - przyspieszenie ziemskie
h - wysokość, na jakiej znajduje się ciało 


(teoria - rozdział energia)

Energia, praca

Odbicie (zderzenie) sprężyste centralne kul 

Prędkość po zderzeniu 1 kuli

Prędkość po zderzeniu 2 kuli

v1 - prędkość kuli 1 przed zderzeniem
v2 - prędkość kuli 2 przed zderzeniem
m1 - masa kuli 1
m1 - masa kuli 2

Inny zapis wzoru na zderzenie sprężyste centralne kul

Wygodne podstawienie

jeżeli oznaczymy: 

to wzory na odbicie sprężyste można zapisać w prosty sposób:

u1 = (μ1 - μ2 ) v1 + 2 μ2 v2

u2 = ( μ2 - μ1 ) v2 + 2 μ1 v1