Bilans cieplny – przykład rachunkowy

Oto przykład praktycznego wykorzystania zasady bilansu cieplnego.
Rozwiążmy następujący problem:

Zadanie

Kowal zanurza do kadzi z 6 l wody rozgrzany stalowy pręt, w wyniku czego, w krótkim czasie temperatura wody wzrasta od 20°C do 70°C. Masa pręta wynosi 2 kg. Jaką temperaturę miał pręt przed zanurzeniem? 

Rozwiązanie

W opisanej sytuacji mamy do czynienia z przekazywaniem ciepła od pręta do wody. Temperatury pręta i wody - początkowo różne – po wymianie ciepła będą miały jedną temperaturę końcową (oznaczymy ją przez tk). Temperatura ta będzie większa od początkowej temperatury wody, ale mniejsza od początkowej temperatury pręta.
Zastosujemy tu bilans cieplny – w tej konkretnej sytuacji będzie on miał postać:

Qpobrane_przez_wodę = Qoddane_przez_pręt

Zarówno ciepło pobrane, jak i oddane będzie wyliczane ze wzoru na ciepło ogrzewania bez zmiany stanu skupienia:

Q = m·cw·Dt

Różne będą jednak substancje i różnice temperatur:

Qpobrane_przez_wodę = mwody ·cw_wody· (tktp_wody)

Qoddane_przez_pręt = mpręta ·cw_stali · (tp_pręta tk)

Dane tu są:

mwody = 6 kg (bo litr wody waży 1 kg)
mpręta = 2 kg
cw_stali = 500 J/kg°C (dana odczytana z tablic)
cw_wody  = 4200 J/kg°C (dana odczytana z tablic)
tk = 70°C
tp_wody = 20°C

Szukamy

tp_pręta = ?

 

Przekształcenia

Podstawiamy wyrażenia na ciepło pobrane i oddane do równania bilansu cieplnego:

 mwody ·cw_wody· (tktp_wody) = mpręta ·cw_stali · (tp_pręta tk)

W powyższym równaniu wszystko jest dane z wyjątkiem tp_pręta.

Dzielimy obie strony równania przez: mpręta ·cw_stali, a następnie dodajemy do obu stron równania tk. Ostatecznie otrzymamy wtedy wzór na szukane tp_pręta:

Po podstawieniu liczb otrzymamy wynik końcowy:

tp_pręta = 1330°C.