Ważne pojęcia związane z ruchem i prędkością

Z ruchem i prędkością związane są następujące, ważne od strony terminologicznej, pojęcia:

Ruch jednostajnie opóźniony Ruch w którym wartość prędkości maleje o tę samą wartość w jednostce czasu (przyspieszenie w tym ruchu jest stałe).
Ruch jednostajnie przyspieszony Ruch w którym wartość prędkości rośnie o tę samą wartość w jednostce czasu (przyspieszenie w tym ruchu jest stałe).
Ruch jednostajny ruch ze stałą wartością prędkości.
Ruch jednostajny prostoliniowy   ruch ze stałą wartością prędkości odbywający się po linii prostej.
Ruch jednostajny po okręgu

ruch którego torem jest okrąg, a wartość prędkości pozostaje stała. (wiadomości szukaj w rozdziale ruch po okręgu).

Ruch jednostajnie zmienny Wspólna nazwa dla ruchu jednostajnie przyspieszonego i jednostajnie opóźnionego - jest to ruch w którym przyspieszenie ma stałą wartość.
Ruch niejednostajnie zmienny ruch w którym przyspieszenie zmienia swoją wartość.
Ruch krzywoliniowy ruch odbywający się po torze innym niż prosta albo odcinek tej prostej (przykład - ruch po okręgu).
Ruch zmienny (jednostajnie zmienny, niejednostajnie zmienny) - ruch w którym prędkość zmienia swoją wartość
Tor Krzywa którą zakreśla w przestrzeni (lub na płaszczyźnie) poruszający się punkt materialny.

Prędkość, ruch - tematy blisko powiązane:

Wektory, skalary
Jednostki Układu SI
Poczytaj o prędkościach (bez wzorów, ale z pożytecznymi wiadomościami)
przyspieszenie
Układ odniesienia
Ruch dwuwymiarowy - składanie prędkości