Wrzenie

Wrzenie jest formą parowania zachodzącego w całej objętości cieczy (ew. patrz Temperatura przejścia fazowego) . 
W domowych warunkach najczęściej mamy do czynienia z wrzeniem wody, przy czym typowa woda w czajniku wrze nie tyle w całej objętości, co w obszarze stykającym się z podgrzewanym dnem. Tam też powstają bąbelki pary, które szybko się unoszą ku górze wypychane przez siłę wyporu.

Wrzenie zależy od ciśnienia, ale w warunkach ustalonego ciśnienia zachodzi w ściśle określonej temperaturze. Jeśli ciśnienie ulegnie zmianie, wtedy zazwyczaj zmieni się temperatura wrzenia - im niższe ciśnienie tym mniejsza odpowiadająca mu temperatura wrzenia. 
Dlatego np. wysoko w górach, gdzie jest niskie ciśnienie, trzeba dłużej gotować potrawy - tam wrząca woda ma niższą temperaturę niż na nizinach i dużej zmiękcza warzywa, czy inne produkty. 
I odwrotnie - zwiększając ciśnienie można spowodować, że wzrośnie temperatura wrzenia. Zasada ta leży u podstaw działania szybkowarów, które wykorzystują efekt gotowania pod ciśnieniem - w wyższej temperaturze, dzięki czemu czas gotowania jest krótszy.

Temperatura wrzenia w warunkach normalnych

Najważniejszą (z punktu widzenia skalowania punktów temperaturowych) spośród temperatur wrzenia jest temperatura wrzenia wody pod ciśnieniem normalnym (ew. patrz warunki normalne).

Wynosi ona 100°C, czyli ok. 373 K. 

Wrzenie, a stan równowagi termodynamicznej

Typowe wrzenie, jakie spotykamy w życiu jest stanem braku równowagi termodynamicznej - zachodzi dość gwałtownie, a dodatkowo powstała para wydostaje się na zewnętrz naczynia. Takie warunki nie mogą trwać dowolnie długo - po jakimś czasie cała zawarta w naczyniu woda zmieni się w parę.  Mamy tu więc istotnie różną sytuację w stosunku typowych przejść fazowych związanych z równowagą termodynamiczną. Jednak ów punkt temperaturowy, potrzebny m.in. do skalowania termometrów, jest wspólny dla obu sytuacji:

Wrzenia, czyli gwałtownego parowania - , gdy wody ubywa, a pary przybywa.
Stanu równowagi pary wodnej i wody, gdy te dwie fazy współistnieją obok siebie i ich proporcja nie zmienia się w czasie.

Więcej informacji na zbliżone tematy - patrz w rozdziale temperatura przejścia fazowego.