Jednostki pochodne układu SI

Jednostki pochodne układu SI można (w odróżnieniu od jednostek podstawowych) otrzymać z jednostek podstawowych stosując rozmaite wzory.

- np. jednostkę prędkości otrzymujemy dzieląc jednostkę odległości przez jednostkę czasu.

 W tabelce przedstawiono przykłady kilku takich jednostek (w sumie jest ich bardzo dużo, więc nie wszystkie są tu przedstawione.
 Nazwa   

nazwa jednostki

skrót literowy

powiązania, uwagi
pole powierzchni Pp metr kwadratowy m2  
objętość V metr sześcienny

m3

 
prędkość v metr na sekundę

m/s

 
przyspieszenie a metr na sekundę kwadrat

m/s2

 
siła F niuton

N = kg  m s-2

 
praca / energia dżul

J = kg m2  s-2

J = N m
ciśnienie p paskal

Pa = kg m-1 s-2

Pa  = N/ m2
częstotliwość f herc

Hz = s-1

 
gęstość ρ kilogram na metr sześcienny

kg m-3

 
moc P wat W = kg m2  s-3 W = J / s
ciepło właściwe Cw dżul przez kilogram kelwin m2s-2K-1 J/kgK
natężenie pola elektrycznego E wolt na metr kg m s-3A-1 V/m
ładunek elektryczny Q kulomb As C = As (także amperosekunda)
opór elektryczny R om kg m2 s-3A-2 1 Ω = V/A
Indukcja magnetyczna B tesla T kg s-2A-1 1T = N/(Am)