Wzory w dziale Grawitacja

określenie wzór co we wzorze odnośniki, uwagi
Siła grawitacji
wzór Newtona
  m1, m2 - masy oddziaływujących grawitacyjnie ciał
r
- odległość między środkami ciał
G
- stała grawitacji,  G = 6.67·10-11Nm2/kg2.
Od czego zależy siła grawitacji?
Prędkość satelity na orbicie kołowej M Planety - masa obiektu wytwarzającego pole. grawitacyjne (planety, gwiazdy)
Rorbity_kolowej - promień orbity kołowej po której krąży satelita
G - stała grawitacyjna.
Orbity kołowe
pierwsza prędkość kosmiczna Rplanety - promień obiektu wytwarzającego pole.
M Planety - masa obiektu wytwarzającego pole. grawitacyjne (planety, gwiazdy).
G - stała grawitacyjna.
wartość dla Ziemi:
v
I = 7,9 km/s.
Pierwsza prędkość kosmiczna
Praca w polu grawitacyjnym W = D Ep W - praca
E
p - energia potencjalna

teoria - praca
 Praca w polu grawitacyjnym
(rozpisana)
m - masa ciała
M - masa obiektu wytwarzającego pole grawitacyjne (planety, gwiazdy)
R1, R2 - odległość od środka obiektu wytwarzającego pole grawitacyjne odpowiednio w punktach 1 i 2
G - stała grawitacyjna
Rozdział grawitacja jest w ostatniej fazie opracowywania.
Energia potencjalna grawitacyjna oznaczenia m, M, G - patrz wyżej
R - odległość od środka obiektu wytwarzającego pole grawitacyjne

teoria - energia kinetyczna
zasada zachowania energii
Druga prędkość kosmiczna M - masa obiektu wytwarzającego pole grawitacyjne (planety, gwiazdy)
R - odległość od środka obiektu wytwarzającego pole grawitacyjne
G - stała grawitacyjna
wartość dla Ziemi:
v
II = 11,2 km/s

zasada zachowania energii