Ruch ciał lecących w pobliżu powierzchni Ziemi bez napędu (Rzuty)

Wstęp

Opis Rzutów i ogólnie ruchu ciał w polu grawitacyjnym Ziemi jest dla dużej części uczniów trudnym problemem. 
Aby się z nim uporać, trzeba niekiedy sporo wysiłku - uruchomienia wyobraźni, ćwiczeń w rozwiązywaniu zadań. 

Istotą zrozumienia zasad spadku swobodnego i rzutu pionowego jest dobre opanowanie pojęcia przyspieszenia. W przypadku rzutów - poziomego i ukośnego niezbędne jest uświadomienie sobie niezależności ruchów w każdym z wymiarów.

W przypadku wszystkich wyprowadzonych niżej wzorów zaniedbujemy opór powietrza.

I jeszcze jedna ważna uwaga!

W czasie lotu żadnego z ciał NIE działa żadna "siła wyrzutu" (odnosi się to do wszystkich ruchów - spadku swobodnego, rzutu pionowego, poziomego i ukośnego). Oznacza to, że dość często siła wypadkowa działająca na ciało działa niezgodnie z kierunkiem (albo zwrotem) prędkości.

Co prawda w przypadku rzutu pionowego, poziomego i ukośnego przed sytuacją opisywaną przez wzory musiała zadziałać siła nadająca prędkość ciału, jednak wzory w tabelach  nie obejmują czasu jej działania, a jedynie zajmują się sytuacją będącą jej skutkiem - czyli uwzględniają prędkość początkową jaka ona spowodowała.

Wzory opisują ruch tylko do momentu upadku na Ziemię, bądź zadziałania siły innej niż grawitacja planety Ziemia.

 

Rzuty - patrz także

prędkość
przyspieszenie
Poczytaj jeszcze o spadek swobodnym (o spadku swobodnym bez wzorów)
siła ciężkości (ciężar ciała)
spadek swobodny
tarcie
składanie prędkości dla ruchu w dwóch wymiarach
spis treści